Kampanie to nie wszystko, trzeba jeszcze umieć je mierzyć i móc pokazać efekty. Każda nasza kampania poprzedzona jest przygotowaniem analityki, która pokaże efekty naszych działań:

  • implementacja rozbudowanej analityki na stronie, zbieranie i analiza danych wraz z rekomendacjami
  • wdrażanie Google Analytics (w tym Enhanced Ecommerce, zdarzenia, cele) i GTM,
  • szkolenie z obsługi narzędzi analitycznych
  • dedykowane dashboardy z najważniejszymi informacjami dla kierowników, managerów, zarządu, pracowników w firmie
  • dobranie odpowiedniej atrybucji przy mierzeniu efektów kampanii z poszczególnych źródeł
  • łączenie danych z wielu źródeł (online, offline, z ogólnodostępnych narzędzi i wewnętrznych baz firmy)